En Morfopsicologia diem que una persona te expansió cerebral en el seu rostre, quan la zona superior predomina per sobre de les demés, tant per les dimensions del front com per les característiques dels ulls, que acostumen a ser de dimensions grans, i poc protegits.
La personalitat d’aquestes persones ve determinada principalment per la importància que […]