En Morfopsicologia diem que una persona te expansió cerebral en el seu rostre, quan la zona superior predomina per sobre de les demés, tant per les dimensions del front com per les característiques dels ulls, que acostumen a ser de dimensions grans, i poc protegits.
La personalitat d’aquestes persones ve determinada principalment per la importància que el pensament te a les seves vides.

Pot adquirir diferents formes, per exemple, pot ser que domini la passivitat, i això fa que s’assimili sense esforç tot el que succeeix al voltant, però sense massa selecció. Aquestes son persones que llegeixen molt però sense seleccionar les lectures. Tenen molta memòria, però no en fan selecció dels seus records i tampoc tenen esperit crític ni fan anàlisi de la informació.

També pot donar-se el cas de que domini la activitat, i això fa que la receptivitat es conjugui amb una bona adaptació al mon de les realitats concretes. Son persones que es mouen de manera
excel-lent en qualsevol terreny professional.

O pot ser que es tracti d’una expansió controlada llavors es tractarà d’algú reflexiu, organitzat, calculador, previsor, i imaginatiu.