Serveis en Grafologia

Informes grafològics de personalitat 100
Estudis vocacionals 70
La personalitat es una estructura de caràcter psicològic, un conjunt de característiques físiques, genètiques i socials que conflueixen en cada persona, i que varia d’un individu a un altre depenent de l’adaptació al entorn que s’hagi establert. La principal característica i avantatge d’una anàlisi grafològic és la seva globalitat, doncs aporta una visió complerta de la persona analitzant totes les facetes de la seva personalitat els trets generals del caràcter, el seu equilibri mental, el seu tipus d’intel-ligència, inclús el estat anímic, ja que al ser variable segons les circumstàncies, fa que la pròpia escriptura estigui subjecta a importants diferències.
Depenent del caràcter i personalitat que tingui cada individu es més fàcil determinar el tipus de feina per la qual ha de decantar-se. Amb l’anàlisi grafològic es pot establir-se una concordança entre les característiques de personalitat, caràcter, temperament, actitud davant la vida, interessos, etc. a fi de trobar quina pot ser la seva vocació professional. Amb un estudi grafològic, podem saber quin pot arribar a ser el desenvolupament laboral de la persona, les seves facultats i aptituds, tenint en compte el seu conjunt de sentiments íntims, necessitats i mancances, tenint sempre present que mitjançant la projecció professional, casi sempre les persones canalitzen les seves motivacions amb la esperança d’arribar a realitzar-se.
Sel·lecció de personal 70
Grafologia Infantil 70
En les seleccions de personal, les anàlisis grafològics son el millor test projectiu que existeix per poder esbrinar quina pot ser la persona idònia per cobrir el lloc o llocs de treball vacants. Amb la grafologia es pot fer una ràpida preselecció, reduint d’entrada el nombre de candidats i facilitant la posterior selecció. El fet que cada dia hi hagin més empreses que inclouen una anàlisi grafològic en els seus processos de selecció, demostra que els resultats son del tot fiables. No només utilitzen aquest procediment les empreses que necessiten cobrir un lloc de treball, sinó que també assessories i consultories, doncs els representa un instrument més de treball i una confirmació respecte a d’altres proves que han practicat.
Quan els nens agafen un llapis i fan gargots de manera informal sobre un full de paper, estan explorant l’espai i descobrir-se a ells mateixos. La manera com es desplacen sobre el full de paper, revela el seu temperament , la seva afectivitat, el moviments que es capaç de fer, el ritme i la seva energia vital. Potser que ocupin tot l’espai del full, inclús sortint-se de les vores, o al contrari, pot ser que el gargot sigui poc perceptible Si el nen omple tot el full amb traços corbats, esta mostrant un caràcter extravertit, expansiu, que necessita molt espai per gastar la seva energia. En canvi, si un nen fa gargots amb angles, arestes i moviments comprimits, esta mostrant un temperament introvertit. Es un nen que necessita espais limitats, segurs i protegits, i que no necessitara molts amics.
Cursos presencials i on-line 70

Què és la Grafologia?

L’inquietud per interpretar el caràcter de les persones és un fet històric, que prové dels temps d’Aristòtil. El sistema de grafologia actual va ser creat per l’abat francès Joan Hipòlit Michón (1806-1881), el qual amb el seu primer tractat de grafologia va donar nom a aquesta ciència.

L’estudi i l’aplicació del conjunt de tècniques grafològiques orientades a una interpretació de la personalitat mitjançant l’escriptura manuscrita, ho coneixem com grafopsicologia o grafoanàlisi, i es mitjançant aquesta tècnica que podem redactar informes complets sobre la personalitat i el temperament de les persones, així com les seves característiques psicosomàtiques , morals, intel-lectuals i mentals, essent per tant una eina molt útil dins del camp de la psicologia, doncs permet veure la relació existent entre les persones i el seu entorn, tot i que les seves aplicacions terapèutiques no se cenyeixen al àmbit psicològic, doncs poden ser perfectament útils per detectar alteracions somàtiques, o alteracions patològiques en el camp de la psiquiatria Una altra de les seves moltes aplicacions es , dins del món empresarial, com a prova per la selecció de personal, per reorganitzar departaments amb personal ja existent, o per portar a terme promocions o trasllats. Te també una gran utilitat, com a eina per la orientació professional, estudiant les motivacions i la personalitat d’aquelles persones que no saben quina pot ser la feina mes adequada per a elles. Per altra banda, l’anàlisi grafològic pot resultar molt útil per pedagogs i educadors , ja que els pot ajudar a conèixer la personalitat dels seus alumnes, així com a detectar possibles problemes emocionals que els entorpeixi per un correcte desenvolupament

Exemples grafològics anònims

grafologia_cas1
Exemple nº 1 Escriptura que presenta una zona mitja aixafada. Correspon a una persona amb la autoestima disminuïda. El seu “jo” es veu castigat per un fort sentiment d’opressió dels sentiments. 
grafologia_cas2
Exemple nº 2 Lletra de mida petita i comprimida pel que fa a l’amplada en la zona mitja. Es senyal de tenacitat, observació, introspecció, però alhora prudència, temor i autodefensa. 
grafologia_cas3
Exemple nº 3 Lletra de mida gran i excessivament ample en la zona mitja. Correspon a una persona amb una percepció global del seu entorn, amb una bona expansió sentimental, facilitat de contacte. Te un gran desig de protagonisme personal, amb tendència al exhibicionisme.
grafologia_cas4
Exemple nº 4 Lletra amb una zona mitja més alta que la alçada normal. Correspon a una persona amb una forta ambició, amb ganes de pujar de rang, Li agrada rebre honors, sobresortit. Es sensible a la mena de tracte que se li ofereix, sentint-se ofès si se’l margina.

Exemples grafològics de personatges coneguts

Mahatma Ghandi

Mahatma Ghandi
Els grans espais entre lletres ens diuen que era un home amb una gran generositat espiritual i altruisme. Optimista i alegre. Li agradava estar amb companyies nombroses mes que dins de l’entorn familiar. El sobrealçat d’alguna de les seves lletres ens mostra la seva desaprovació davant les imposicions, essent una mica arrogant i rebel. La seva lletra “g” ens esta dient que hi havia omisió de fantasies erótiques i negació a la entrega per condicionaments mentals. Gran claredat d’idees, rebuig a les vanitats i facilitat a l’hora d’exposar qualsevol tema, fent-ho de manera senzilla i clara.

Marilyn Monroe

marilyn_gran
La signatura de Marilyn Monroe ens mostra a una persona amb excés d’estimació propia. L’envaniment de la actriu, manifestat en unes majúscules totalment desproporcionades, doncs aquestes representen el “jo”, contrasten amb les minúscules, les quals representen a les demés, denotant un cert despotisme cap a les persones del seu entorn. El tret inicial de les dues “M” es envolvent, lo qual mostra una certa coqueteria, peró ho fa ratllant la lletra lo que ens porta a pensar que el seu narcicisme d’alguna manera es veia insatisfet. Te un clar gest de la fixació materialista, que indica la seva obsessió per tot alló material, al mateix temps que una gran preocuipació pel seu cos i per la seva salut. L’arpo de la zona inferior ens parla de tossuderia i de materialisme

La signatura

La signatura es el conjunt de gestos habituals i automatitzats escollits per cada un de nosaltres que plasma l’expressió d’allò més íntim, privat i més real de la personalitat. És l’expressió del nostre comportament íntim, del nostre nivell d’autoacceptació i sentiment de nosaltres mateixos. El text expressa el pla més socioprofessional, els actes i l’actitud enfront del món, es a dir, la manera en com ens manifestem. En canvi la signatura expressa:
  • El potencial de recursos i reserves i la manera en com ho administrem
  • És el símbol essencial de projecte de vida. Expressa el que la persona es, com vol ser, el que desitja ser o tenir, aixi com els desitjos més profunds
  • És la expressió dels frens, pulsions i equilibri de les aspiracions i motivacions vers abandó i negació
  • Grau de confiança en l’auto-imatge, sentit de l’èxit i estimació dels valors propis
  • És la expressió d’aspectes ocults, conflictes interns, fracassos, traumes, imperfeccions amagades, i compensacions d’inferioritat