Curs de Grafologia NIVELL I/II

Durada: 1 any (cada nivell) El curs complet son 2 anys

Càrrega horària: 1 h diària
A qui va adreçat: a empreses dedicades a la Sel·lecció de Personal, a les persones encarregades de departaments de RRHH, a Professors d'Escola, Institut o Universitat que vulguin conèixer més a fons als seus alumnes, a Historiadors que es dediquin a la investigació, doncs els permet conèixer la trajectòria vital dels personatges històrics a través de l'anàlisi de les escriptures realitzades en diferents etapes de la seva vida, a Psicòlegs infantils, doncs mitjançant l'anàlisi dels seus dibuixos i escrits poden detectar problemes no expressats verbalment, a Psiquiatres, ja que la especialitat de Grafopatologia analitza els trets patològics observats en la escriptura

 • Què és la Grafologia i les seves aplicacions.
 • Els mètodes d’anàlisi.
 • La Simbologia del espai.
 • Els diferents corrents grafològics.
 • Aspectes gràfics.
 • L’ordre: legibilitat i distribució del text.
 • Mida, Pressió, Forma.
 • Velocitat.
 • Direcció.
 • Inclinació.
 • Continuïtat.
 • El gest-tipus.
 • Les lletres reflexes.
 • La Signatura.
 • La rúbrica.
 • Ubicació en relació al text.
 • Interpretació basada en la mida, la legibilitat, la inclinació, la pressió, la velocitat.
 • Símbols psíquics a la signatura.
 • Interpretació de la rúbrica: significat, forma i simbolisme.
 • Els temperaments.
 • Grafologia emocional.
 • Iniciació a la grafopatologia.
 • Els nombres.

Curs de Perícia Cal·ligràfica

Durada: 1 any

Càrrega horària: 1 h diària
A qui va adreçat: A totes aquelles persones que vulguin tindre els coneixements necessaris per poder identificar una falsificació documental, tant a nivell d'escriptura com de signatura, sense necessitat de recórrer a l'ajuda oficial d'un pèrit judicial: col.leccionistes de pintura, intermediaris en la compra venda de llibres manuscrits, galeristes, empleats de banca, particulars, psicòlegs, etc.

 • Introducció.
 • Escriptura i gest gràfic.
 • Components grafoscòpics.
 • L’examen grafoscòpic.
 • La signatura.
 • Escriptures modificades.
 • L’informe pericial.
 • Grafopatologia.
 • Consideracions legals.

Curs de Morfopsicologia

Durada: 2 anys

Càrrega horària: 1 h diària
A qui va adreçat:
a empreses dedicades a la Sel.lecció de personal, a les persones encarregades de departaments de RRHH, a Professors d'escola, Institut o Universitat que vulguin conèixer més a fons als seus alumnes,a Psicòlegs Infantils, doncs tan sols observant les seves faccions podran saber quins son els punts a reforçar, a Criminòlegs, els quals podran ajudar-se en els seus dictàmens mitjançant l'estudi del rostre de les persones implicades en els seus casos

 • Fonaments de la morfopsicologia i les seves aplicacions.
 • L’estudi del rostre: Marc, receptors sensorials, modelat.
 • La llei de la dilatació-retracció: Tipus de predominança dilatada, Tipus de predominança retreta.
 • La llei de la tonicitat
 • La llei del equilibri: les tres zones del rostre, rostre anterior i posterior, el gran rostre i el petit rostre, Hemicares.
 • Dilatats: Tònics i Àtons.
 • Retrets: laterals, frontals, abonyegats i extrems.
 • Tipus d’expansió el·lectiva: instintiva, afectiva, cerebral, i expansions dobles

Curs de Perícia en Falsificació d'Obres d'Art

Durada: 1 any
Càrrega horària: 1 h diària
A qui va adreçat:
Col·leccionistes d'art, marxants, galeristes, cases de subhastes i particulars, a fi de poder determinar en un moment donat l'autenticitat d'una obra d'art, tant si la volen adquirir com si tan sols estan interessats en el valor que la obra en qüestió pot tenir en el mercat
 • Introducció al Art.
 • Breu història des de l’Art Prehistòric fins al SXVIII.
 • L’Art des de SXVIII fins a la actualitat, anañitzat des del punt de vista sociològic (signatura de les obres, clients dels artistes, el mercat del art, etc).
 • Història de les falsificacions d’Art
 • Tipus de falsificacions
 • Tipus de falsificadors
 • Les falsificacions de quadres: metodologia per la seva detecció (anàlisi iconogràfic, anàlisi de pigments, peritatge de la signatura)
 • Falsificació en escultura, mobles, ceràmica, esmalts, llibres, joieria.
 • Entorn jurídic de les obres d’Art. Normativa administrativa.
 • L’assegurança de les Obres d’Art.
 • Reglamentació del perit i la taxació.
 • El informe pericial.

Curs d'Introducció a la Història de l'Art

Durada: 2 anys
Càrrega horària: 1 h diària
A qui va adreçat:
a amants de l'art, a totes aquelles persones que gaudeixen mirant una pintura, una escultura, o qualsevol altra peça considerada artística i els agradaria saber més d'ella, a estudiants d'humanitats, a persones que els agrada viatjar i en els seus desplaçament volen visitar museus i centres d'art sense dependre de les explicacions d'un guia.
 • Teoria i funció del Art.
 • Els estils artístics.
 • Arquitectura,Escultura i Pintura: mètodes, materials, tècniques, procediments i suports.
 • Art prehistòric.
 • Art antic: Egipte i Mesopotàmia.
 • Art clàssic: Grècia i Roma.
 • Art preromànic.
 • Art romànic.
 • Art gòtic.
 • Renaixement.
 • Barroc.
 • Neoclàssic.
 • Romanticisme.
 • 2º meitat del S XIX: Eclecticisme, realisme, simbolisme, prerrafaelisme, impresionisme.
 • Art del S XX: Modernisme, funcionalisme, expressionisme, abstraccionisme, humanisme idealista, cubisme, futurisme, postimpresionisme, Fauvisme, Dadaisme, superrealisme. Ultimes tendéncies.


Cursos a distància

El curs comença en el moment de la inscripció i després d'haver-se processat el pagament, mitjançant transferència. A partir de llavors, l'alumne tindrà accés a tots materials del curs al que s'ha inscrit. S'inclouran els fulls d'exercicis corresponents, que l'alumne a mida que els vagi resolen els haurà d'enviar al tutor via e-mail i se l'hi retornaran degudament corregits i comentats.

Al finalitzar els estudis, si s'han superat amb èxit els objectius establerts, s'expedirà el corresponent certificat.Consulta la nostra oferta de cursos presencials i/o on-line. Si desitges més informació contacta'ns i te'n donarem tots els detalls. Els nostres cursos són d'una hora diària i 1 o 2 anys de durada.

Cursos presencials

S'anunciaran el cursos a mida que es vagin programant

Si desitges més informació, accedeix al nostre formulari de contacte i t’informarem de com procedir     Formulari de contacte