Carme Font Serveis. Avaluacions psicològiques

Som una empresa de serveis i com a tal, oferim tot allò que puguis necessitar en l’àmbit de l’avaluació psicològica i la formació.

La podem definir com el conjunt de tècniques grafològiques dirigides a identificar la autoria de grafismes.
Es tracta d’una tècnica que estudia la correlació que hi ha entre les característiques morfològiques de la cara d’una persona i el seu perfil psicològic.
Aplicació de les tècniques adients per identificar l’autoria d’una obra d’art, així com per esbrinar la seva autenticitat.
Les taxacions d’obres d’art han d’anar de la mà de professionals dotats de coneixements especialitzats i reconeguts mitjançant estudis superiors.
Presencials i on-line: Grafologia; Perícia cal·ligràfica; Perícia en falsificació d’Obres d’art; Morfopsicologia i Introducció a la Hª de l’art.